Inženjer je aplikacija za onlajn izradu projekata. Sama aplikacija je kreirana za lakši rad projektanata pri izradi ponuda i projekata.

Sistem za kreiranje aplikacije je kreiranje ponude, predmera i kao krajnji cinj projekata.

Putanju za aplikaciju možete naći na linu app.inzenjer.rs