Udruženje inženjera „Tesla” je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u svrhu razvoja i unapređenja elektrotehnike u oblasti praktične primene.

Ciljevi Udruženja su: unapređivanje rada inženjera elektrotehnike, edukacija inženjera, a posebno organizovanje aktivnosti vezanih za stučno usavršavanje i edukaciju na polju projektovanja i izvođenja radova.