Da bi mogli da koristite aplikaciju za online projektovanje, potrebno je da postanate član Udruženja inženjera „Tesla“.

Ako želite da se učlanite, popunite pristupnicu. U roku od 24 sata dobijate e-mailom odgovor od strane Upravnog odbora Udruženja da li je Vaš zahtev prihvaćen.

Takođe očekujte telefonski poziv od nekog od članova Upravnog odbora u roku od 24 sata za dodatne informacije.

U narednih 48 sati, ako je Vaš zahtev prihvaćen, poštom dobijate člansku kartu sa kojom možete pristupiti aplikaciji za online projektovanje.

Korišćenje aplikacije, članaska karta i članarina se ne plaća.