Projektna dokumentacija je jedan od najvažnijih segmenata projektovanja, i važno je da ona bude kompletna, kako sa tehničke tako i sa pravne tačke gledišta. Vrlo često je ovo najveći izazov investitorima i izvođačima radova.

Cilj nam je da štedimo vreme i novac i zbog toga izlazimo u susret.

Poučeni dugogodišnjim iskustvom i sa željom da ubrzamo i olakšamo proces projektovanja, izvođenja i kontrole radova napravili smo ovu aplikaciju gde možete na jednom mestu pronaći i preuzeti korisne informacije, dokumenta, uraditi predmer i kreirati projekat.

Primer projekta sistema namenjenih projektantima za preuzimanje:

Projekti dojave požara – Adresabilni sistemi

Protec (projektna dokumentacija)

Cofem (projektna dokumentacija)

Esser (projektna dokumentacija)

Unipos (projektna dokumentacija)

Projekti dojave požara – Konvencionalni sistemi

Cofem (projektna dokumentacija)

Unipos (projektna dokumentacija)

Projekat preventivnog otkrivanja požara

Cirrus Hybrid (projektna dokumentacija)

Glavni projekti i planovi zaštite od požara

Glavni projekat zaštite od požara u hotelu

Projekti detekcije ugljen-monoksida – CO

Duran (projektna dokumentacija)

 

Projekti detekcije gasa

Duran (projektna dokumentacija)

Gas Sense (projektna dokumentacija)

 

Projekti gromobranske zaštite

Štapne hvataljke sa uređajem sa ranim startovanjem

 

Projekti audio sistema

Honeywell (AMC) (projektna dokumentacija)

Tesla (projektna dokumentacija)

Projekti alarmnih sistema

Satel (projektna dokumentacija)

Tesla (projektna dokumentacija)

Projekti interfonskih sistema

Golmar (projektna dokumentacija)

Tesla (projektna dokumentacija)

Projekti bolničke signalizacije

ZPT (projektna dokumentacija)

Betamark (projektna dokumentacija)

Projekti video nadzora

Kodak (projektna dokumentacija)

Tesla (projektna dokumentacija)