Adria Security Summit 2021

Adria Security Summit je vodeća konferencija i izložba sigurnosti  u Jadranskoj regiji.
Održaće se 13. i 14. oktobra 2021. u Beogradu.
Ovogodišnja konferencija organizovana je u hotelu Holiday Inn Beograd u hali Belexpocentar.

Tesla sistemi će održati predavanje na temu preventivnog otkrivanja požara.

Predavanje će obuhvatati:

  • Sistem za preventivno otkrivanje požara
  • Razumevanje „Cloud chamber“ detekcije
  • Komponente sistema
  • Primena sistema za preventivnu detekciju požara 
  • Načini primene sistema
  • Instaliranje sistema 

Cilj predavanja je upoznavanje članova sa temom predavanja, sagledavanje problema i proširenje znanja projektanata, izvođača i konstruktora o sistemu za preventivno otkrivanje požara.