security-essen

Security Essen

Već više od 40 godina Security Essen je vodeći sajam za civilnu zaštitu i glavno mesto za razmenu znanja.

Fokus na sajmu je usmeren na razmenu mišljenja o inovacijama i aktuelnim temama u industrijama kao što su cyber sigurnost, kontrola pristupa, zaštita vrlo osjetljivih područija i drugo.

Datum: 17. – 20. septembar 2024 | Lokacija: Esen, Nemačka

Comments for this post are closed.