International Conference on IT & Computer Science

Međunarodna konferencija o IT i računarskim naukama

Od 09-og do 10-og oktobra 2020 godine u Torontu, najvećem gradu Kanade i glavnom gradu provincije Ontario se održava „Međunarodna konferencija o akademskim istraživanjima“. 

Obrazloženje konferencije je pružanje mogućnosti i platforme za kanalisanje različitih višedimenzionalnih i multidisciplinarnih tokova IT i računarskih nauka. Računarske nauke su uključivale sve dimenzije povezane sa računarima i računskim sistemima, uglavnom softverske sisteme, efikasne programabilne logičke podatke i matematičke algoritme.

Informaciona tehnologija se smatra podskupom informacione i komunikacione tehnologije koja primenjuje upotrebu računara u kontekstu poslovanja i drugih preduzeća.

Izvor:10times.com

Comments for this post are closed.