udruženje inženjera

Mesto gde širokopojasna mreža susreće sadržaj

ANGA COM je vodeća evropsaka platforma za širokopojasne mreže i pružaoce sadržaja.

Od 04-og do 06-og juna 2019. godine u Kelnu, Nemačkom gradu će se održati prikazivanje sadržaja.

U 2018-oj godini ANGA COM je oborila sve rekorde:

  • 500 izlagača iz 37 zemalja (prethodno je bilo 460)
  • 700 učesnika iz 78 zemalja (12% više u poređenju sa 2017.)
  • 47% internacionalnih učesnika
  • 300 održanih konferencija
  • Prošireni dnevni red konferencije sa 34 panela i više od 170 govornika
  • Visokopozicionirani Samit za širokopojasne i medijske sadržaje sa moderatorom Klauzom Strunzom
  • 24 % rasta učesnika po danu za širokopojasne mreže

Program izložbe i konferencije je namenjen mrežnim operaterima, dobavljačima, provajderima sadržaja, pružaocima usluga, konsultantima, vlastima i drugim organizacijama u telekomunikacijskoj i medijskoj industriji.

Izvor: www.angacom.de

Comments for this post are closed.