udruzenje gradjevinskih inzenjera srbije

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju Srbije

Pozivamo sve članice Privredne komore Srbije da uzmu aktivno učešće na ovom takmičenju i da pokažu svoj inovativni potencijal. Prijavljivanje podrazumeva popunjavanje elektronskog formulara, koji se nalazi na sajtu.

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji se tradicionalno održava od 2005. godine i cilj takmičenja je podsticanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pružanje pomoći potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i pronalaske pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Služba za inovacije Privredne komore Srbije u saradnji sa Organizacionim timom Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju Srbije u 2019. godini organizuje

TAKMIČENjE ZA NAJBOLjU TEHNOLOŠKU INOVACIJU SRBIJE U 2019. GODINI

Nosilac takmičenja je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Tehnološko-metalurškim fakultetom iz Beograda i Radio televizijom Srbije i Vojvodine.

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji se tradicionalno održava od 2005. godine i cilj takmičenja je podsticanje preduzetničke inovativne klime u Srbiji i pružanje pomoći potencijalnim i postojećim visoko-tehnološkim preduzetnicima/istraživačima, koji su spremni i sposobni da sopstvene ideje i pronalaske pretoče u tržišno valorizovane inovacije.

Pravo učešća na takmičenju imaju isključivo timovi sastavljeni od najmanje 3 (tri) pojedinca, koji mogu biti fizička ili pravna lica (kroz svoje predstavnike).

Pozivamo sve članice Privredne komore Srbije da uzmu aktivno učešće na ovom takmičenju i da pokažu svoj inovativni potencijal. Prijavljivanje podrazumeva popunjavanje elektronskog formulara, koji se nalazi na sajtu.

Rok za prijavu inovacije je 30. april 2019. godine, a detaljnije informacije o uslovima prijavljivanja i pravilima takmičenja možete pronaći na sajtu http://inovacija.org/.

Izvor:subotica.pks.rs

Comments for this post are closed.